I Sverige är det vanligt att kooperativ drivs som ekonomiska föreningar, så kallade kooperativa ekonomiska föreningar. Verksamhet i en ekonomisk förening styrs framförallt av Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar och Förordning (1987:978) om ekonomiska föreningar.

Bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar är särskilda former av ekonomiska föreningar med särskild lagreglering. Vi kommer inte att gå närmare in på dessa ekonomiska föreningar på den här sidan.

Registrering

BolagsverketEn ekonomisk förening ska registreras hos Bolagsverket. En ekonomisk förening blir inte en juridisk person förrän registrering har skett.

Registreringen går att göra online hos verksamt.se. I skrivande stund kostar det 1 110 kronor att registrera en ekonomisk förening hos Bolagsverket om man gör det via verksamt.se. Vill man istället göra det på en pappersblankett kostar det 1 400 kronor.

Grundläggande fakta om en ekonomisk förening

 • Syftet med en ekonomisk förening är att driva ekonomisk verksamhet som medlemmarna deltar i och drar nytta av.
 • Minst tre fysiska personer eller juridiska personer (till exempel företag) krävs för att bilda och registrera en ekonomisk förening.

  ekonomisk

 • Som medlem i en ekonomisk förening ska man betala en insats när man går med. Det kan också förekomma årlig medlemsavgift. Storleken på insats och eventuell årlig medlemsavgift ska framgå av den ekonomiska föreningens stadgar.
 • Som medlem av en ekonomisk förening är du inte ekonomiskt ansvarig för föreningens skulder. Däremot kan du förlora din insats.
 • En ekonomisk förening ska ha en styrelse bestående av minst tre personer som företräder medlemmarna. Föreningen måste också ha en revisor. Ekonomiska föreningar är bokföringsskyldiga. Årsredovisning måste upprättas även om föreningen inte bedrivit någon verksamhet under året.
 • En ekonomisk förening upphör genom likvidation, konkurs eller fusion.

Vad menas med kravet på att medlemmarna ska delta i verksamheten?

Exempel på hur medlemmar kan delta i verksamheten:

 • Som konsumenter.
 • Som leverantörer.
 • Med egen arbetsinsats.
 • Genom att utnyttja föreningens tjänster.

Det är tillåtet för en ekonomisk förening att vid sidan av de deltagande medlemmarna även ha icke-deltagande medlemmar som endast bidrar med medlemsinsats. Sådana medlemmar kallas för investerande medlemmar.

Varför drivs kooperativ ofta som ekonomiska föreningar?

Det finns flera anledningar till varför ekonomisk förening ofta (men inte alltid) är en bra organisationsform för kooperativ, särskilt små sådana. Här är några exempel:

 • En ekonomisk förening som är registrerad hos Bolagsverket har ett organisationsnummer och kan teckna avtal. En ekonomisk förening kan till exempel ha anställda, vara ägare och ha skulder.Medlemmarna i en ekonomisk förening som registrerats hos Bolagsverket är inte personligt ansvariga för föreningens skulder och andra skyldigheter (så länge de inte bryter mot lagen). Man kan därför gå med i ett kooperativ som är en ekonomisk förening utan att bli solidariskt betalningsansvarig för kooperativets skulder och övriga skyldigheter.
 • För att starta ett aktiebolag krävs minst 50 000 kronor i aktiekapital. Något sådant krav finns ej för ekonomiska föreningar.
 • För många kooperativ är det viktigt att alla medlemmar formellt har lika mycket att säga till om. I en ekonomisk förening har i normalfallet varje medlem en röst, till skillnad från ett aktiebolag där antalet röster en individ har beror på hur många aktier han eller hon äger och vilken typ av aktier det rör sig om.
 • En ekonomisk förening karaktäriseras av öppenhet. Av stadgarna ska framgå vad som krävs för att bli medlem, och den som uppfyller dessa krav ska inte hindras från att gå med i föreningen.
 • Det är vanligen enkelt för ett kooperativ att uppfylla kravet på att ett visst antal medlemmar ska delta i verksamheten och inte bara vara investerande medlemmar.
 • Det är tillåtet för en ekonomisk förening att ha brutet räkenskapsår.