LETS står för Local Exchange Trading System, det vill säga ett handelssystem som bygger på att man utbyter varor och tjänster inom en lokal marknad. Det finns ofta en grundtanke om att stödja lokalsamhället och göra det möjligt för de boende att tillgodose letsåtminstone en del av sina behov utan att behöva köpa varor och tjänster från utomstående leverantörer. Lets kan drivas både som kooperativ och som ekonomisk förening.  Det är ofta mycket lätt att ordna gruppköp inom en LETS grupp.

Om vi tittar tillbaka i historien så förekom LETS i många lokalsamhällen utan att man hade något speciellt ord för det. Innan framväxten av dagens moderna transportmetoder var det normalt både enklare och billigare att byta varor och tjänster med inom grannskapet än att köpa utifrån. Den som odlade spannmål kunde vända sig till den lokale skomakaren i byn för att få sina skor lagade och betala med mjöl istället för med pengar. Resurser stannade därmed inom lokalsamhället i högre grad än idag, när det är vanligare att ta bilen till köpcentrumet i storstaden och köpa ett par nya skor som importerats från Kina.

Josiah WarrenJosiah Warren

Josiah Warren (1798 – 1874) grundade år 1827 en ”tidsaffär” där arbetstid byttes mot varor och tjänster. Cincinnati Time Store låg på hörnet av Elm Street och 5th i vad som nu är centrala Cincinnati i USA. Man kunde köpa varor där genom att betala med en lapp där man förband sig att utföra arbete. Butiken lade på en viss procent på varans inköpspris (vanligen i spannet 4% – 7%) för att täcka sina driftskostnader. Efter en tuff start började butiken gå bra, och den var igång i tre år innan Warren stängde den för att kunna fokusera på andra projekt.

Exempel på LETS

  • LETS Link UK i Storbritannien
  • NOPPES i Nederländerna
  • LetsEurope inom hela EU.
  • Community Exchange System i Kapstaden, Sydafrika
  • Fureai kippu i Japan
  • Hanbat LETS i Daejon, Sydkorea

Exempel på närbesläktade system

  • WIR i Schweiz
  • Ithaca Hour i Ithaca, New York, USA

UNILETS

UNILETS står för United Nations International Local Employment-Trading System. Tanken är att UNILETS ska göra det enklare att sammanlänka olika LETS.

LETS och liknande system i Sverige

I Sverige kallas LETS och liknande system vanligen för bytesringar. Här är några exempel på bytesringar i Sverige, av varierande storlek och aktivitet.  I dessa bytesringar säljs allt från gamla barnleksaker till elektronik och begagnade sommardäck.

Namn Information
Brännö Bytesring Aktiv på ön Brännö i Göteborgs skärgård
Göteborg Lets Aktiv i Göteborg med omnejd

Använder sig av ett elektroniskt kortsystem

Byts-Bytesring Stockholm Aktivt i Stockholm med omnejd

Använder en egen valuta kallad ”byts”.

Utan särskild prövning eller ansökan kan en medlem utnyttja en räntefri kredit på 3000 byts.

Järna bytesring Aktiv i Järna i Södertälje kommun