Hur man startar ett kooperativ beror på vilket slags kooperativ det är man vill starta och vilken organisationsform man har valt för det. Hos Bolagsverket.se hittar du information om olika typer av företagsformer och co-opföreningsformer. I Sverige är det vanligt att kooperativ drivs som ekonomiska föreningar, och detta gäller både stora och små kooperativ. Ett annat alternativ är europakooperativ, en europeisk associationsform för gränsöverskridande verksamhet som liknar en ekonomisk förening.

Det är en bra idé att ta en titt på alla de tillgängliga associationsformerna hos Bolagsverket innan man fattar något beslut. Det är inte alls säkert att den verksamhet man vill starta upp bör drivas som en kooperativ ekonomisk förening bara för att liknande verksamheter du känner till har valt den associationsformen. Utgå från den egna verksamheten och er vision för hur den ska drivas, och granska de fördelar och nackdelar som varje associationsform innebär ur just ert perspektiv.

Exempel på föreningsformer som går att använda för verksamhet med bas i Sverige

Associationsform Info
Ekonomisk förening Ska registreras hos Bolagsverket.
Europakooperativ Ska registreras hos Bolagsverket.
Kooperativ hyresrättsförening

 

Detta är en typ av ekonomisk förening och ska registreras hos Bolagsverket.
Sambruksförening

 

Detta är en typ av ekonomisk förening och ska registreras hos Bolagsverket.
Samfällighetsföreningar Ska registreras hos Lantmäteriet.
Ideell förening Behöver inte registreras hos någon myndighet.

Om föreningen vill ha ett organisationsnummer krävs registrering hos Skatteverket.

Om föreningen ska bedriva näringsverksamhet kan den anmäla sig till Bolagsverket för att få skydd för föreningens namn i länet.

Bostadsrättsförening Detta är en ekonomisk förening av typen kooperativ och ska registreras hos Bolagsverket.
Trossamfund Ska registreras hos Kammarkollegiet. Näringsdrivande trossamfund kan även registreras hos Bolagsverket. Det räcker med att registrera sig hos Kammarkollegiet för att få ett organisationsnummer.

Information om hur du startar ett kooperativ som ska drivas i någon av ovanstående organisationsformer hittar du hos Bolagsverket.se. Du kan också hitta övergripande information om hur man startar en ekonomisk förening i artikeln om kooperativa ekonomiska föreningar på den här sajten.

Att starta ett aktiebolag

För vissa verksamheter är aktiebolag en bättre lösning än någon av de ovanstående föreningsformerna.

pengarPrecis som en ekonomisk förening är ett aktiebolag en juridisk person, vilket innebär att ägarna inte är ansvariga för aktiebolagets skulder och andra skyldigheter (så länge de inte bryter mot lagen).

Medan en ekonomisk förening kräver tre medlemmar för att kunna bildas och registreras räcker det med en fysisk eller juridisk person för att bilda och registrera ett aktiebolag. Det finns alltså möjlighet för en ensam person att starta aktiebolaget och sedan – om han eller hon så önskar – erbjuda andra människor och organisationer att bli delägare. Ibland är denna lösning att föredra framför kooperativa ekonomiska föreningar.

En anledning till att många avstår från att bilda ett aktiebolag är att det krävs 50 000 kronor i aktiekapital för att starta ett privat aktiebolag. Här bör man dock vara medveten om att det inte behöver vara 50 000 kronor i kontanter utan det kan vara i form av så kallad apportegendom som aktiebolaget äger och som är till nytta i verksamheten. Om verksamheten till exempel kräver en lastbil eller köksutrustning som värderas till minst 50 000 kronor kan man köpa in denna egendom, föra över ägarskapet till bolaget och använda egendomen som apportegendom, förutsatt att en auktoriserad eller godkänd revisor skriver ett yttrande om detta i enlighet med Aktiebolagslagen. Man behöver alltså inte lyckas få ihop pengar till att både köpa köksutrustningen och ha 50 000 kronor i kontanter sittandes i ett bankkonto.