En grupp kan teckna ett gruppavtal med ett försäkringsbolag för att kunna erbjuda sina medlemmar en gruppförsäkring. I Sverige är det till exempel vanligt att arbetsgivare, fackförbund och idrottsklubbar tecknar gruppförsäkringar.

gruppVissa gruppförsäkringar är konstruerade så att de automatiskt omfattar den som ingår i gruppen, till exempel den som har betalat sin medlemsavgift eller har en anställning. Andra gruppförsäkringar kräver att man både tillhör gruppen och betalar en särskild avgift för att omfattas av försäkringen.

För vissa gruppförsäkringar går det att medförsäkra personer som inte ingår i gruppen. En person som är medlem i ett visst fackförbund eller kooperativ kan till exempel omfattas av en gruppförsäkring som gäller hela familjen, inte bara den enskilda individ som är medlem i fackförbundet.

Fördelar med gruppförsäkringar

  • En ställföreträdare som förhandlar för en hel grupp kan vanligen förhandla fram ett bättre avtal med försäkringsbolaget än vad man kan som enskild individ.
  • En gruppförsäkring kan vara skräddarsydd för att passa medlemmarna av en viss grupp och erbjuda skydd som är svårt att åstadkomma med hjälp av de försäkringar som erbjuds för individer.
  • Många individuella hälso- och livförsäkringar kräver hälsodeklarationer och liknande för att man ska kunna bli godkänd att teckna försäkringen. Detta brukar inte krävas för att man ska omfattas av en gruppförsäkring, vilket kan vara särskilt viktigt för en person som på grund av någon befintlig diagnos har svårt att få teckna en individuell försäkring.

Vad är en fortsättningsförsäkring?

gruppforsakring

Eftersom en gruppförsäkring bara omfattar medlemmar av gruppen erbjuder många försäkringsbolag en så kallad fortsättningsförsäkring för den som nyligen varit täckt av en gruppförsäkring hos dem. En fortsättningsförsäkring kan tecknas inom en viss tid efter att man lämnat gruppen. Tre månader är en vanlig gräns. Säkrast är förstås att teckna sin fortsättningsförsäkring i god tid så att den börjar gälla samma dag som man inte längre omfattas av gruppförsäkringen.

En fortsättningsförsäkring har vanligen samma innehåll som gruppförsäkringen, men premien kan vara högre eller lägre.

Vad är en tjänstegrupplivförsäkring?

En tjänstegrupplivförsäkring (TGL) tecknas normalt av den försäkrades arbetsgivare och arbetstagarorganisation. Den utbetalning till närstående förmånstagare som sker om den försäkrade avlider är skattefri och omfattar minst sex prisbasbelopp.