Det finns stora pengar att tjäna på att förhandla fram lån i grupp. Tekniken fungerar bäst om alla i gruppen har en liknande kreditvärdighet. Om en grupp är alltför blandad så kan det ibland vara svårt att få till stånd en överenskommelse som är bra för alla. Detta beror på att varje lån mer eller mindre måste förhandlas individuellt baserat på varje individs ekonomi vilket gör det svårare att få de rabatter som är associerade med att göra saker tillsammans. Ju större grupp personer som vill förhandla om lån eller försäkringar tillsammans desto mindre roll spelar det om alla i gruppen har liknande kreditvärdighet eller inte.

MYNTAtt det är billigare att låna pengar i grupp beror på samma anledning som att man kan spara mycket pengar genom att samla sina lån. Det är alltid billigare att låna ett större belopp än det är att låna ett mindre belopp. Mindre belopp är inte lika lönsamma för bolagen. Det kostar ungefär lika mycket att granska, undersöka och handlägga en ansökan för ett litet lån som det gör för ett stort lån. Ett stort lån genererar dock mycket större intäkter från ränta.

Lånebolagen måste därför ta ut en högre ränta på ett litet lån för att kunna tjäna pengar mot vad de måste ta ut på ett större lån. Att förhandla om ett större lån för att ersätta alla dina mindre lån gör dig alltså mer lönsam som kund när du förhandlar om att samla dina lån. På samma sätt blir ni som grupp viktigare kunder när ni förhandlar tillsammans eftersom ni representerar ett större lånebelopp. Båda dessa scenarion gör det möjligt att förhandla fram bättre räntor än vad som annars skulle vara möjligt.

Med detta sagt är det dags att titta på några specifika exempel.

Bolån

Bolån är den typ av lån där det finns mest pengar att tjäna på att förhandla i grupp. Det kan ofta vara svårt att hitta en grupp som vill ansöka om lån tillsammans vid samma tidpunkt som du vill köpa ett hus. Man är därför ofta tvingad att förhandla fram ett initialt lån helt själv.

pengarDe stora besparingar finns istället för de som redan har välskötta bolån och som kan gå ihop till en grupp och gemensamt förhandla om att flytta alla lånen till den bank som är villig att erbjuda rätt villkor. Det krävs inte att särskilt många går samman innan den totala summan blir hög. Stor nog för bankerna att vilja konkurrera om era lån. Det är ofta inte svårt att hitta 100 personer på en ort som vill ha lägre ränta och som är villiga att förhandla som grupp.

Snabbt stora pengar

Om 100 personer bilder en grupp för att förhandla om sina bolån så kan det totala lånebeloppet lätt ligga på mellan 200 – 300 miljoner kronor om alla har normalstora bolån. Detta är en mycket stor summa pengar och något som alla banktjänstemän vill binda till just deras bank. Det är långt ifrån omöjligt att skapa en grupp som tillsamman har ett lånebelopp över 1 miljard kronor. Detta är sant även i mindre städer. När man inser hur stora summor det snabbt rör sig om är det mycket enkelt att inse varför det finns så mycket pengar att spara här.

Det är dock mycket viktigt att komma ihåg de nya amorteringsreglerna som trädde i kraft 2016 om man vill förhandla om bolån i grupp. Många banker ser omlagda lån som nya lån och applicerar amorteringskravet på dessa. De är dock inte tvingade att göra det så en del i förhandlingen skall alltid vara att de nya lånen inte skall omfattas av amorteringskravet. Om ni inte beaktar detta så kan det leda till högre månadskostnader även om ni lyckas sänka räntan.

SMS lån

Det är ofta relativt svårt att förhandla om SMS lån i grupp. Det ligger i lånens natur att man behöver dem snabbt när man behöver dem och man har inte tid att gå igenom en gruppköpsprocess. Det man kan göra är att försöka förhandla fram förmånliga villkor som finns tillgängliga för gruppens medlemmar om och när de väljer att ansöka om ett sms lån. Man kan t.ex. göra ett låneföretag till det rekommenderade valet för medlemmar i utbyte mot lägre uppläggningsavgifter eller räntor för medlemmar som ansöker.

Det är svårt att uppnå någon större effekt av att förhandla om SMS lån i grupp eftersom lånen är små och inte förenade med några större, faktiska kostnader. Man bör däremot jämföra SMS lån när man ska ansöka, då kostnaderna skiljer sig mycket mellan långivare. I stället för att försöka förhandla om SMS lån så kan man i stället använda sig av jämförelsetjänster online som https://www.kreditguiden.se.

Billån

1000 krBillån är ett annat område där det finns mycket pengar att tjäna på att agera som grupp. Man kan tjäna mycket pengar genom att förhandla om bilköp i grupp och få ett mycket lägre pris än vad bilhandlar annars skulle ge. Man kan också tjäna mycket pengar genom att gemensamt förhandla fram billån för att betala dessa bilar. Precis som i fallet med bolån så rör det sig snabbt om stora summor när en grupp människor vill låna pengar till nya bilar. Och precis som i fallet med bolån så är banken villiga att konkurrera hårt för att få låna ut dessa pengar.

Ju fler som deltar i gruppen och ju dyrare bilar ni vill köpa desto hårdare kan ni förhandla och desto mer kan spara.

Titta inte bara på de lånevillkor som olika banker kan erbjuda utan prata också med bilbolagets kreditavdelning. De kan ofta erbjuda de bästa villkoren.

Privatlån

Det finns pengar att tjäna på att gruppförhandla om privatlån. De potentiella förtjänsterna är normalt mindre än de som finns att hämta i billån och bolån. Anledningarna till detta är flera. Privatlån är ofta relativt små jämfört med billån och bolån. Det är också en typ av lån som de flesta behöver relativt snabbt. Det kan med andra ord vara svårt att skapa en grupp som kan förhandla om lån gemensamt. Undantag från detta är om ni bildar en grupp med medlemmar som vill samla sina lån.

Det är värt att se om man kan hitta några som vill försöka förhandla om ett lån gemensamt men det är inte värt att spendera alltför mycket tid på att göra det eftersom de pengar du kan spara är relativt begränsade. Om du inte kan hitta en grupp relativt snabbt är det bättre att att använda en prisjämförelsesida för att hitta ett så billigt lån som möjligt.